Ben je zwanger of net bevallen? En heb je vragen rondom alles wat met borstvoeding te maken heeft? Neem dan contact op met Opti-Mum.care

KwaliteitAls lactatiekundige IBCLC ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (hierna te noemen NVL). Dit is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. De NVL is gesprekspartner voor andere (zorg)professionals, de Overheid en zorgverzekeraars.
De NVL heeft besloten om basiskwaliteitseisen op te stellen voor geregistreerde lactatiekundigen IBCLC die lid zijn van de NVL. Dit geeft naast de beroepscode (Code of Professional Conduct, Detailed Content Outline, Scope of Practice voor IBCLC’s) en de WHO-code, waaraan de geregistreerde IBCLC ethisch verplicht is zich aan te houden, een basis die een garantie bied voor kwalitatief verantwoorde lactatiekundige zorg. Daarbij houd ik mij ook aan de afspraken rondom de privacy wetgeving, de AVG.

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.
De WHO-code wil:
- Borstvoeding beschermen en bevorderen
- Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
- Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk -wanneer nodig - juist worden gebruikt
- Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten/kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. 
Ik houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm. Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.
De WHO-code is hier in het Nederlands te lezen.

Feedback op mijn geleverde zorg zou fijn zijn! Na het invullen van het evaluatieformulier mag je het via de mail naar mij toesturen. 

Mocht je echter niet tevreden zijn over mijn diensten dan zou ik het op prijs stellen als je dat met mij bespreekt. Komen wij er samen niet uit dan kan je een klacht melden bij de NVL middels een klachtenprocedure

Ik voldoe aan deze eisen en ben aangesloten bij de volgende organisaties

  • WHO
  • NVL
  • Klachtenportaal
  • ibclc
  • Richtlijn borstveding